Hỗ trợ trực tiếp

Bảng Giá & Khuyến Mãi

Phiên bản Giá bán lẻ Khuyến mãi trong tháng

Suzuki Ciaz New Sedan 2022 Euro 5
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ <TẠI ĐÂY>
534.900.000

Đơn vị giá: VNĐ

Phiên bản Giá bán lẻ Khuyến mãi trong tháng

Suzuki Swift All New 2022 Euro 5
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ <TẠI ĐÂY>
559.900.000  

Đơn vị giá: VNĐ

Phiên bản Giá bán lẻ Khuyến mãi trong tháng

Suzuki Ertiga New Sport 2022 Euro 5
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ <TẠI ĐÂY>
568.900.000 HỖ TRỢ TIỀN MẶT

+ BỘ PHỤ KIỆN CAO CẤP

(Chương trình áp dụng từ 01/05 – 31/05/2022)

Đơn vị giá: VNĐ

Phiên bản Giá bán lẻ Khuyến mãi trong tháng

Suzuki XL7 2022 Euro 5
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ <TẠI ĐÂY>
599.900.000 HỖ TRỢ TIỀN MẶT

 + BỘ PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG CAO CẤP 

(Chương trình áp dụng từ 01/05 – 31/05/2022)

Đơn vị giá: VNĐ

 

Phiên bản Giá bán lẻ Khuyến mãi trong tháng

Suzuki Carry Truck
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ <TẠI ĐÂY>
249.300.000 KHUYẾN MÃI 100 %  THUẾ TRƯỚC BẠ + 2 NĂM BHVC

TƯƠNG ĐƯƠNG 12 TRIỆU ĐỒNG

(Chương trình áp dụng từ 01/05 – 31/05/2022)

Đơn vị giá: VNĐ

 

Phiên bản Giá bán lẻ Khuyến mãi trong tháng

Suzuki Carry Blind Van
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ <TẠI ĐÂY>
293.300.000 KHUYẾN MÃI 100% THUẾ TRƯỚC BẠ + BHVC

TƯƠNG ĐƯƠNG 20 TRIỆU ĐỒNG

(Chương trình áp dụng từ 01/05 – 31/05/2022)

Đơn vị giá: VNĐ

 

Phiên bản Giá bán lẻ Khuyến mãi trong tháng

Suzuki New Carry Pro
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ <TẠI ĐÂY>
303.873.000 KHUYẾN MÃI 100% THUẾ TRƯỚC BẠ + 3 NĂM BHVC

TƯƠNG ĐƯƠNG 25 TRIỆU ĐỒNG

(Chương trình áp dụng từ 01/05 – 31/05/2022)

Đơn vị giá: VNĐ

0989 11 80 11